Nacionales

Gutiérrez Anguita, Gerardo

Antigua Carretera de Málaga, 115 - 4ºD Edif. Marbella

18015 La Chana - Granada

Tfno. 677 40 46 34

puracepa@eresmas.com 

F.C.I. - Grupo 2º

Dogo Argentino (F.C.I. no. 292)